زن در آیینه جلال آل احمد!

نوشته شده توسط : محمد منتظری در تاریخ : ۱۳۸٧/۳/٢۳و در ساعت :٩:۱٦ ‎ق.ظ

نقدی بر "بچه مردم" (داستان کوتاهی از جلال آل احمد)

http://www.karajnews.com/images/news/1135075888big.jpg

بر این تعریف که داستان کوتاه، اثری است که به اجمال سعی در ایجاد تاثیری واحد بنماید، تقریبا توافقی نسبی وجود دارد. در این راه نویسنده می بایست طول داستان را به حداقل ضروری آن کاهش دهد. نویسنده تا آنجا که می تواند باید عناصر داستان را به شکلی طراحی کند که ضمن تاثیرگذار بودن، حداقل زمان را برای رساندن پیام استفاده نماید. از ابزارهای مناسبی که به این منظور در دست نویسنده است، استفاده مناسب از "زاویه دید" می باشد. پرداختن تفصیلی به تشریح انواع زاویه دید تکرار مکررات است. لذا تنها به زاویه ی  دیدی که نویسنده در این اثر از آن بهره برده اشاره می نمایم.

(بقیه را در ادامه مطلب بخوانید)