خیر لکم...

نوشته شده توسط : محمد منتظری در تاریخ : ۱۳۸۸/٥/۱٦و در ساعت :۱:٢٧ ‎ق.ظ

همان به، که در مرغزار سکوتم، درخت تناور کلام صفی1 بروید:

مراد از غیبت و ظهور مهدی موعود، در کشف عارف صاحب شهود، استتار و انکشاف شمس وجود است. چون عارف سالک در قوس صعود به مقام غیب مطلق رسد و کشف اعیان ثابته بر او شود، موجودات امکانی را تماما به قبول وجود مهتدی بیند و در آن ساعت که عصر ولایت و قیام قیامت است، سلطان وجود که هادی حقیقی است، از حجاب خفا به صورت انسان کامل هویدا شود و مراتب هستی سالک را به بساطت و هیمنه خود فرو گیرد و عیسی را که عبارت از روح قدسی است، بر نفس بهیمی که مضل حواس و قوای باطن است و به دجال تعبیر شده، استیلا دهد، یعنی جمیع حواس و قوای حیوانی ملکوتی شود و قلب از انقلاب غیر مرضیه آرام یابد، اشیاء متکثره خلقی و خیالی، به اصل وحدت راجع شوند، و لهذا، در سیر عارف، این منزل را منزل توحید گویند...2

 به انتظار ننشینیم / به انتظار بایستیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-محمد حسن بن محمد باقر، ملقب به صفی‌علیشاه، 1251-1316ق

2- اسرار المعارف و میزان المعرفه، صفی‌علیشاه، اقبال، ص69